Blog

Kontrola płynności finansowej firmy

 

System ERP Microsoft Dynamics umożliwia kontrolę płynności finansowej firmy. Zapewnia sprawną i prawidłową analizę należności oraz zobowiązań. Monitoruje terminy płatności kontrahentów – z uwzględnieniem bieżących i planowanych uregulowań należności.


Analiza kosztów poszczególnych działów firmy

 

  System ERP Microsoft Dynamics umożliwia przypisanie oraz analizę kosztów działalności do poszczególnych produktów, pracowników czy działów firmy. Wykonana przez system, analiza kosztów przedsiębiorstwa pozwala ocenić poziom rentowności poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, co jest szczególne istotne w procesie planowania rozwoju firmy. Oprogramowanie umożliwia pracownikom wgląd do systemu, dzięki czemu mogą sprawnie reagować na pojawiające się braki, które mogłyby źle wpłynąć na szybkość […]