Kontrola płynności finansowej firmy

 

kontrola płynności finansowej firmy

System ERP Microsoft Dynamics umożliwia kontrolę płynności finansowej firmy.  Zapewnia sprawną i prawidłową analizę należności oraz zobowiązań. Monitoruje terminy płatności kontrahentów – z uwzględnieniem bieżących i planowanych uregulowań należności.

Oprogramowanie upraszcza i automatyzuje procesy analityczne oraz działania związane z fakturowaniem, generowaniem zestawień okresowych oraz śledzeniem zaległości.

System przedstawia w formie graficznej, w jaki sposób konkretna transakcja wpływa na finanse. Jest to szczególnie ważne w przypadku realizacji sprzedaży kredytowanej, gdzie istotną informacją jest to, jak w perspektywie czasu, wpłynie ona na płynność finansową firmy.