Co zyskam?

Zarządzanie procesami w firmie

 

System ERP Microsoft Dynamics to Twój partner w biznesie, o którym zawsze marzyłeś. Pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wspiera Ciebie oraz Twoich pracowników w codziennych obowiązkach oraz pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w ich rozwoju.

Każdy z naszych Klientów ma inną wizję i misję swojej firmy, jednak łączy ich chęć usprawnienia pracy, zwiększenia efektywności pracowników oraz… całkowity chaos. Pracownicy na swoich komputerach mają setki dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i faktur… W takich warunkach odnalezienie czegokolwiek zajmuje naprawdę dużo czasu. Czasu, który mógłby zostać poświęcony na rozwój firmy.

 

Case study

 

Przykład 1

Jedna z firm zajmująca się udzielaniem pożyczek, miała problemy z zarządzaniem procesami w firmie, jakością generowanych raportów oraz wydajnością wykorzystywanych rozwiązań. Dlatego właściciel zdecydował się na wdrożenie systemu ERP. Wdrażając system, specjaliści skupili się na poprawie jakości danych oraz ich uporządkowaniu.

Po wdrożeniu systemu o 30% wzrosła produktywność pracowników, zwiększyła się także szybkość i przejrzystość raportowania oraz analizowania danych.

 

Przykład 2

Kolejnym przykładem jest firma zajmująca się dystrybucją materiałów budowlanych. Dzięki wdrożeniu systemu ERP wydajność magazynu wzrosła niemal o 35%!

Ponadto, wzrosła również liczba klientów oraz ich zadowolenie z otrzymywanych produktów. Łatwiejsze stało się także zidentyfikowanie lokalizacji konkretnych produktów – zajmuje to obecnie kilka sekund.

 

Przykład 3

Ciekawym przykładem jest firma z branży rolniczej, zajmująca się sprzedażą nawozów, która chciała rozszerzyć swoją ofertę i znaleźć nowych partnerów.

Wdrożenie systemu ERP zmniejszyło liczbę błędów popełnianych przy pracy, skróciło jej czas oraz zreorganizowało funkcjonowanie całej firmy, zwiększając jej możliwości o 25%.

System ERP stał się narzędziem, które odmieniło sposób działania przedsiębiorstwa i przyniosło znaczące korzyści rekompensujące zainwestowany kapitał.

 

Sprawdź, co może zyskać Twoja firma?

1. Usprawnienie zarządzania procesami w firmie.
2. Zwiększenie efektywności pracowników.
3. Dostęp do jednej bazy danych.
4. Optymalizację procesów zarządzania zapasami.
5. Pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.
6. Punktualność dostaw i skrócenie ich czasu.
7. Krótszy czas realizacji zleceń i zmniejszenie kosztów zakupów.
8. Wyższą jakość realizacji podjętych zobowiązań.
9. Obsługę klienta na wyższym poziomie.
10. Usprawnienie współpracy z dostawcami i klientami.
11. Zwiększenie kontroli księgowej.
12. Dostęp do wszystkich dokumentów oraz faktur.
13. Usprawnienie analizy kosztów i wydatków.
14. Większą kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami finansowymi.