System ERP wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców

 

pexels-photo

Jako AXHelpers każdego dnia dążymy do tego, aby przenieść na wyższy poziom małe i średnie firmy z rejonu południowo-wschodniej Polski. Z czego wynika ta idea i jak staramy się ją realizować?

Podstawą naszych działań stał się niewątpliwie lokalny patriotyzm – cały nasz zespół pochodzi z Lubelszczyzny. To wyjątkowa część Polski, która niestety, przez długie lata była postrzegana jako niezbyt atrakcyjna “Polska B”, w której czas stanął w miejscu. Nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem i swoją pracą chcemy pokazać, że lokalne firmy ze wschodu mają naprawdę bardzo wiele do zaoferowania. Wystarczy im tylko nieco pomóc wskazując odpowiedni kierunek i dostarczając odpowiednie narzędzia, które usprawnią ich pracę.

Gdzie leży problem lokalnych przedsiębiorstw?

 

Nasza misja nie wiąże się wyłącznie z przywiązaniem do rejonu, z którego pochodzimy. Wynika również z naszego długoletniego doświadczania i współpracy z dużymi, ogólnoświatowymi korporacjami. Różnica pomiędzy ich podejściem do biznesu, a modelem zarządzania lokalnych firm  jest naprawdę kolosalna. Ich przewagą nie jest jednak kapitał czy zasięg działalności. Przewagą jest system zarządzania firmą oraz jej wszystkimi zasobami.

Charakterystyczną cechą firm z naszego regionu jest model prowadzenia przez nie swojego biznesu. W większości przypadków jest on bardziej zbliżony do rzemiosła niż przedsiębiorstwa. W czym się to przejawia? M.in. w pełnym uzależnieniu działalności oraz wyników firmy od obecności lub zaangażowania jej właściciela.

Zmiana podejścia

 

Każdy, kto zakłada własny biznes, marzy o stworzeniu zespołu pracowników, którzy podobnie jak on, będą w pełni zaangażowani w rozwój i kondycję firmy. Niestety, bardzo często zapominamy, że zaangażowanie i utożsamianie się z firmą, nie zależy od tego kogo zatrudnimy, a od tego, jakie warunki pracy takiej osobie stworzymy. To oczywiste, że pracownik, który widzi sens i wpływ swojej pracy na działalność firmy zaczyna się z nią identyfikować. A w konsekwencji staje się jeszcze bardziej zaangażowany i przywiązany do swojego miejsca pracy. Tej świadomości bardzo często brakuje firmom z naszego regionu.

W czym może pomóc system ERP?

 

Przejdźmy do sedna sprawy, czyli systemów ERP. Decydując się na wdrożenie systemu tak naprawdę decydujemy się na totalną rewolucję w firmie. Wyznaczamy procesy jakie już są lub jakie powinny pojawić się w firmie, przypisując konkretnych pracowników do określonych zakresów działania i określając ich decyzyjność i odpowiedzialność.

Jednak sam system w niczym nie pomoże, jeśli w danej firmie nie zmieni się model biznesowy i podejście do biznesu. Gwarancją sukcesu jest połączenie systemu ERP z atmosferą i warunkami pracy, które pozwalają w pełni wykorzystać zaangażowanie i kreatywność pracowników w rozwój firmy. Powinno to skutkować odczuwalnym sensem wykonywanej pracy i jej wpływem na firmę oraz w konsekwencji – utożsamieniem się pracownika z firmą. Przedsiębiorstwa w naszym rejonie powinny dążyć do tego, aby popularny slogan “to pracownicy tworzą firmę”, stał się ich mottem przewodnim. I właśnie taką świadomość chcemy zaszczepić w naszych Klientach i lokalnych firmach. To trudne zadanie, ale jesteśmy przekonani, że jak najbardziej wykonalne!